Bài đăng

Hình ảnh
Ficus squamosa Roxb. (Họ Dâu tằm - Moraceae) được ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam

Sau khi nghiên cứu các mẫu tiêu bản thuộc chi Ficus và các mẫu tiêu bản thu ngoài thực địa, chúng tôi phát hiện được loài: Ficus squamosa, một loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Bài báo sẽ giới thiệu mô tả loài, các đặc điểm sinh học sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu,…

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60785


Hình ảnh
Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại giá thể để sản xuất rau mầm củ cải trắng an toàn, chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình

Tiến hành thử nghiệm khả năng sử dụng một số loại giá thể khác nhau (TT, TH, XD, FT, HH) để trồng rau mầm củ cải trắng an toàn và chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rau mầm củ cải trắng trồng trên giá thể mụn xơ dừa XD có tỉ lệ nảy mầm lớn nhất (99%), hàm lượng chất khô 5,51%, hàm lượng nước 94,49%, cho năng suất cao nhất (242,54 g/rổ), chất lượng rau tốt, an toàn nhất với hàm lượng vitamin C cao (37,84%), hàm lượng protein thô cao (34,06%), hàm lượng nitrat, Pb, Cd trong rau không vượt quá giới hạn cho phép, rau không bị nhiễm E.coli, Coliforms, nằm trong ngưỡng an toàn theo 99/2008/QĐ-BNN. Giá thể trấu hun TH tuy chỉ cho năng suất rau đứng thứ hai, hàm lượng vitamin C, protein thô không cao nhưng rau thu hoạch vẫn đảm bảo độ an toàn như trong trường hợp sử dụng giá thể XD. Khuyến cáo nên dùng giá thể XD để sản…
Hình ảnh
Synthesis and optical properties of ZnAl2O4/Al2O3:Cr3+ composite materials

Authors: Trinh, Thi Loan
Nguyen, Ngoc Long

Zinc aluminate - alumina (ZnAl2O4/Al2O3) systems doped with Cr3+ different concentrations were synthesized by sol-gel method. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), photoluminescence (PL) and photoluminescence excitation (PLE) spectra. The results showed that Cr3+ dopant concentration had a significant effect on the lattice constants of ZnAl2O4/Al2O3 composite and their luminescence characteristics...

Link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61591

Hình ảnh
Development of DNA Extraction Kit Based on Silica-Coated Magnetic Nanoparticles for Formalin-Fixed and Paraffin-Embedded Cancer Tissues

The aim of this study is to develop a kit for the extraction of DNA from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues using silica-coated magnetic nanoparticles Fe3O4@SiO2 (MagSi nano) and suitable buffers. We selected the best version of synthesized MagSi nano (code M1) and optimised buffers including Lysis Buffer (code LB2) and Binding Buffer (code BB2) for extracting DNA from FFPE tissues with highest DNA recovery (84 - 103 ng/ml) and good purity (A260/A280 around 1.8 - 2.0). Using the MagPure FFPE DNA nano kit based on the selected MagSi nano and the optimised LB2 + BB2 buffers, we successfully performed extraction of DNA from FFPE tissues of colon and nasopharyngeal carcinoma patients. The extracted DNAs from FFPE colon cancer tissues could be used as templates for downstream amplifying and sequencing Braf bio marker gene, and the…
Hình ảnh
Nghiên cứu và đề xuất, xây dựng kế hoạch quản lý của vườn quốc gia BIDOUP - Núi Bà : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Authors: Nguyễn, Mạnh Hà, người hướng dẫn
Phan, Bình Minh

 Ngày 19 tháng 11 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1240/QĐ-TTg V/v Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup - Núi Bà thành Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà có chức năng và nhiệm vụ: (1) Bảo tồn các sinh cảnh rừng nguyên sinh để tôn tạo và phát triển kiến trúc đô thị của thành phố Đà Lạt; (2) Bảo tồn các đặc trưng văn hóa bản địa, nơi cội nguồn của thành phố Đà Lạt; (3) Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục về rừng nhiệt đới; (4) Phát triển du lịch sinh thái; (5) Góp phần củng cố an ninh - quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.
Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà có diện tích 70.038 héc ta, trong đó diện tích đất có rừng hơn 62.000 héc ta, bằng 88.5% tổng diện tích q…
Hình ảnh
Ảnh hưởng quá trình xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất compozit trên cơ sở bột graphit, sợi cacbon và nhựa phenolic

Trong công nghệchếtạo vật liệu compozit cacbon-cacbon, quá trình xửlý nhiệt đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến cấu trúc, sự ổn định tổchức cũng nhưkhảnăng chịu nhiệt của vật liệu. Bài báo này khảo sát ảnh hưởng của quá trình xửlý nhiệt đến cấu trúc và tính chất của compozit trên cơsởbột graphit, sợi cacbon và nhựa phenolic. Các phương pháp nghiên cứu được sửdụng bao gồm nhiễu xạtia rơnghen (X - ray), kính hiển vi điện tửquét phát xạtrường (FeSEM), xác định cường độnén, mật độ. Kết quảcho thấy quá trình xửlý nhiệt giúp ổn định tính chất, khắc phục được hiện tượng phá vỡcấu trúc, tăng tính chất cơlý của vật liệu composite carbon-carbon. Kết quảxửlý nhiệt tại nhiệt độ2100oC, môi trường khí argon, thời gian 2h sau 4 chu kỳcho vật liệu compozit cacbon - cacbon có cấu trúc ổn định dạng graphit và tính chất cơlý tốt: tỷtrọng biểu kiến(ρbk) 1,717 g/c…
Hình ảnh
Tổng hợp và tính chất xúc tác quang của vật liệu composit WS2/g-C3N4

Authors: Quảng, Thùy Trang
Trương, Thị Mỹ Trúc
Sái, Công Doanh
Võ, Diễn

Vật liệu xúc tác quang hoạt động trong vùng ánh sáng khảkiến ngày càng được quan tâm trong việc xửlý môi trường. Trong bài báo này, các vật liệu composit xúc tác quang nWS 2/g-C3N4 với tỉlệhàm lượng WS 2và g-C 3N4khác nhau được tổng hợp bằng phương pháp đơn giản bởi việc nung hỗn hợp H2WO4 và thioure với các tỉ lệ khối lượng khác nhau, trong đó n = m thioure/mH2WO4 . Các vật liệu composit được đặc trưng bởi các phương pháp nhiễu xạtia X, kính hiển vi điện tửquét kết hợp phổnhiễu xạ điện tửtia X, hiển vi điện tửtruyền qua, phổhồng ngoại, Raman. Các kết quảchỉra rằng các composit bao gồm các tấm nano WS2 được bao bọc bởi g-C 3N4và hàm lượng tương đối WS2trong các mẫu composit giảm khi n tăng. Tất cảcác composit đều có hoạt tính xúc tác quang phân hủy xanh metylen trong dung dịch nước, trong đó mẫu tương ứng với n = 10 là tốt nhất. Hiệu…